Friday, April 29, 2011


Пролетта отново е тук.

Великден също.

Тази година го отбелязахме така....
и така...

Отново наново

Пролетно почистен и преподреден.
Без претенции за уникалност, изчерпателност или редовност.
Просто място, в което ми е уютно да запазвам моменти.
Без амбиции, единствено и само за лично удоволствие.